Partnerzy:
Statut
Oto główne zadania statutowe Stowarzyszenia: (pełny statut do pobrania poniżej)

 • integrowanie lokalnych społeczności w działaniach na rzecz ochrony środowiska
 • inicjowanie lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych przedsięwzięć ekologicznych
 • podnoszenie świadomości ekologicznej ludności oraz popularyzacja wiedzy przyrodniczej
 • ochrona naturalnych siedlisk roślin i zwierząt
 • wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony praw zwierząt
 • zapobieganie degradacji środowiska naturalnego oraz zwalczanie niewłaściwego gospodarowania odpadami
 • promocja zdrowego stylu życia i postaw przyjaznych środowisku
 • wspieranie i tworzenie ruchów ekologicznych
 • rozbudzanie tożsamości regionalnej
 • zwalczanie bezrobocia
 • aktywizacja zawodowa osób uzależnionych
 • aktywizacja zawodowa kobiet i mężczyzn a także osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy
 • wyrównywanie szans zawodowych kobiet
 • rozwój lokalnej aktywności społecznej
 • działalność na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych
 • wspieranie rozwoju powiatu krakowskiego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego
 • realizacja projektów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
 • promowanie Małopolski oraz Jurajskich Parków Krajobrazowych jako terenu do uprawiania czynnej rekreacji, sportu i turystyki
 • działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku
 • edukacja zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia; popularyzacja i upowszechnianie biegania, pływania i jazdy na rowerze jako prostej i zdrowej formy wypoczynku
 • upowszechnianie programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa na drodze, przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi oraz nałogowi palenia papierosów
 • wspieranie rozwoju „przemysłu czasu wolnego” poprzez organizację atrakcyjnych imprez sportowych o zasięgu ponad regionalnym
 • wspieranie systemu współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży
 • promocja mody na sport i rekreację ruchową jako alternatywnych sposobów spędzania czasu wśród dzieci i młodzieży.
 • Kliknij aby pobrac statut Stowarzyszenia: -> statut w formacie .doc
  Copyright © Homini Et Terrae | O Nas | Statut | Działalność | Kontakt