Partnerzy:

Klauzula informacyjna RODO
Szanowni Państwo,
Informujemy, że Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest do Państwa dyspozycji w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach 9:00 – 10:00 w biurze Stowarzyszenia w Zabierzowie, ul. Kolejowa 38.
Klauzula informacyjna RODO

Zapraszamy na Małopolskie Święto Pstrąga!


Małopolski Forum Srebrnej Gospodarki. Zapraszamy.


Małopolski Festiwal Ziemniaka już 6 października w Zabierzowie!


Międzygminna Bitwa Kulturalna KGW! Zapraszamy!


XII EKO Bieg Po Dolinie Będkowskiej
16 września w Dolinie Będkowskiej odbył się XII EKO Bieg o Puchar Wójta po Dolinie Będkowskiej. W biegu wzięło udział kilkuset zawodników, dorosłych i dzieci. Dorośli rywalizowali na trasie długości 6600 metrów a dzieci, stosownie do wieku na krótszych dystansach. Organizatorami biegu byli Homini et Terrae, KKS „Jura Moto Sport” i Jurajska Izba Gospodarcza. Współorganizatorami, gminy Jerzmanowice-Przeginia, Zabierzów i Wielka Wieś. Partnerem przedsięwzięcia było Województwo Małopolskie.

W biegu głównym, zwycięzcami zostali Agnieszka Cader z Zabierzowa z czasem 26:01 i Dariusz Marek z Wieliczki z czasem 22:42. Najszybszymi zawodnikami z gminy Wielka Wieś zostali Sabina Psarska 30:30 i Szymon Gatlik 27:58, najszybszymi z gminy Jerzmanowice-Przeginia Sylwia Skrzypek 31:19 i Zbigniew Borszowski 25:34 a najszybszymi z gminy Zabierzów Agnieszka Cader i Marcin Wąsikowski 27:31. Zawodnicy ci zostali uhonorowani pucharami ufundowanymi przez wójtów. Podczas biegu odbył się także I Międzynarodowy Bieg o Puchar MTT Estetica. Gościem specjalnym tego biegu był Radosław Czyż, mistrz Polski w biegu na 400 m przez płotki.

W biegu dla dzieci najliczniej reprezentowaną szkołą była Szkoła Podstawowa z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie, która otrzymała okazały puchar i upominek. Podobne nagrody dla najliczniej reprezentowanych szkół z danej gminy, otrzymały Szkoła Podstawowa w Jerzmanowicach i Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi. Specjalne puchary otrzymały także Szkoła Podstawowa w Sąspowie i Szkoła Podstawowa w Kobylanach oraz English Primary School z Krakowa.

W konkurencjach dziecięcych wszyscy zawodnicy otrzymali medale i dyplomy. Zwycięzcy w kategoriach wiekowych puchary i upominki ekologiczne. Uczestnicy biegu częstowani byli napojami przekazanymi przez firmę Food Care Group z Zabierzowa oraz M&M z Bolechowic, pischingerami przekazanymi przez firmę SKOT z Krzeszowic oraz jabłkami i śliwkami przekazanymi przez hurtownią Familia. Na stoisku EKO degustowano ekologiczne produkty. W kategoriach biegów dziecięcych o Puchar im. Zofii Kwiecień, nagrody i puchary wręczali przedstawiciele rodziny Państwa Kwietniów z Giebułtowa, właściciele firmy ADOZ. Firma ta otrzymała ufundowaną przez wicemarszałka Województwa Małopolskiego Wojciecha Kozaka plakietę okolicznościową z podziękowaniem za wspieranie biegowych imprez sportowych.

W związku z 100-tną rocznicą odzyskania niepodległości przeprowadzono konkursy z wiedzy historycznej w tym zakresie, prezentowane były też sylwetki wybitnych Polaków tamtego okresu.

Dyrektorem biegu był Jerzy Gołębiowski a sędzią zawodów Józef Baran. Zawody miały charakter proekologiczny. Przeprowadzono akcję informacyjną oraz liczne konkursy zachęcające do zachowań służących ekologii.

Dużym zainteresowanie cieszył się także pokaz utytułowanych zawodników sekcji Kung Fu Choy Lee Fut LKS Potok Więckowice.

Organizatorzy składają podziękowania wszystkim sponsorom, którzy wsparli organizację imprezy. Bieg zabezpieczali druhowie z OSP Łazy i OSP Brzoskwinia oraz firma Trans Med Pogotowie Ratunkowe. Dziećmi w EKO Przedszkolu opiekowało się przedszkole FANTAZJA z Bolechowic. Pomiar czasu przeprowadziła firma PULSAR SPORT. W organizacji imprezy pomagała silna grupa dowodzona przez Juliana Karcza. Wsparcia finansowego udzieliło Ministerstwo Sportu i Turystyki, Województwo Małopolskie, Gmina Jerzmanowice-Przeginia, Gmina Wielka Wieś i Gmina Zabierzów. Zadanie współfinansowane było ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Organizatorzy składają podziękowania Państwu Wandzie, Andrzejowi i Markowi Brandysom z Gospodarstwa Agroturystycznego „Brandysówka” w Dolinie Będkowskiej za pomoc organizacyjną.

O Nas
Stowarzyszenie „Homini et Terrae” (łac. „Człowiekowi i Ziemi”) powstało w 2008 roku. Jak wynika z nazwy skupiamy się na dwóch głównych kierunkach działania, na rzecz środowiska i na rzecz ludzi.

Celem naszego działania jest między innymi integrowanie lokalnych społeczności w działaniach na rzecz ochrony środowiska, inicjowanie lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych przedsięwzięć ekologicznych, podnoszenie świadomości ekologicznej ludności oraz popularyzacja wiedzy przyrodniczej, ochrona naturalnych siedlisk roślin i zwierząt, wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony praw zwierząt, zapobieganie degradacji środowiska naturalnego oraz zwalczanie niewłaściwego gospodarowania odpadami, promocja zdrowego stylu życia i postaw przyjaznych środowisku.

Działania na rzecz człowieka to między innymi realizacja projektów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzenie diagnozy środowisk lokalnych, aktywizacja zawodowa osób uzależnionych, aktywizacja zawodowa kobiet i mężczyzn a także osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, wspieranie rozwoju „przemysłu czasu wolnego” poprzez organizację atrakcyjnych imprez sportowych o zasięgu ponadregionalnym, edukacja zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia, wspieranie współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży, organizacja imprez turystycznych, promowanie Małopolski a także Jurajskich Parków Krajobrazowych, jako terenu do uprawiania czynnej rekreacji, sportu i turystyki.

Stowarzyszenie ma charakter otwarty i zapraszamy wszystkich chętnych do działania w dwóch powyżej wymienionych obszarach, do współpracy. Z uwagi na lokalizację siedziby stowarzyszenia na terenie Gminy Zabierzów, w powiecie krakowskim w Małopolsce, problemy tych regionów Polski będą nam szczególnie bliskie.
Copyright © Homini Et Terrae | O Nas | Statut | Działalność | Kontakt