Partnerzy:

II Edycja Gminnego Konkursu Ekologicznego „SMOG – ZMIEŃMY TO”
Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele Szkół Podstawowych Gminy Zabierzów, serdecznie zapraszamy Państwa uczniów klas od I do VII szkoły podstawowej, dzieci oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas gimnazjalnych wraz z opiekunami do wzięcia udziału w II Edycji Gminnego Konkursu Ekologicznego „SMOG – ZMIEŃMY TO”. Szczegóły, regulamin i zaproszenia do pobrania pod plakatem.Zaprosznie

RegulaminO Nas
Stowarzyszenie „Homini et Terrae” (łac. „Człowiekowi i Ziemi”) powstało w 2008 roku. Jak wynika z nazwy skupiamy się na dwóch głównych kierunkach działania, na rzecz środowiska i na rzecz ludzi.

Celem naszego działania jest między innymi integrowanie lokalnych społeczności w działaniach na rzecz ochrony środowiska, inicjowanie lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych przedsięwzięć ekologicznych, podnoszenie świadomości ekologicznej ludności oraz popularyzacja wiedzy przyrodniczej, ochrona naturalnych siedlisk roślin i zwierząt, wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony praw zwierząt, zapobieganie degradacji środowiska naturalnego oraz zwalczanie niewłaściwego gospodarowania odpadami, promocja zdrowego stylu życia i postaw przyjaznych środowisku.

Działania na rzecz człowieka to między innymi realizacja projektów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzenie diagnozy środowisk lokalnych, aktywizacja zawodowa osób uzależnionych, aktywizacja zawodowa kobiet i mężczyzn a także osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, wspieranie rozwoju „przemysłu czasu wolnego” poprzez organizację atrakcyjnych imprez sportowych o zasięgu ponadregionalnym, edukacja zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia, wspieranie współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży, organizacja imprez turystycznych, promowanie Małopolski a także Jurajskich Parków Krajobrazowych, jako terenu do uprawiania czynnej rekreacji, sportu i turystyki.

Stowarzyszenie ma charakter otwarty i zapraszamy wszystkich chętnych do działania w dwóch powyżej wymienionych obszarach, do współpracy. Z uwagi na lokalizację siedziby stowarzyszenia na terenie Gminy Zabierzów, w powiecie krakowskim w Małopolsce, problemy tych regionów Polski będą nam szczególnie bliskie.
Copyright © Homini Et Terrae | O Nas | Statut | Działalność | Kontakt